&noscript=1 />

Invullen serviceformulier

Heeft u een storing, vult u dan alle velden van het serviceformulier op deze pagina in.

Uitleg

U kunt het serienummer vinden op een stickers aan de binnenkant van één van de ovens (meestal linker oven), of aan één van de ovenranden aan de voorzijde van het fornuis, dan wel aan de onderste klep (indien aanwezig). Onder de fabriekscode vindt u het serienummer. Beide gegevens graag vermelden.

Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent, dat als blijkt, dat het apparaat niet volgens de geldende voorschriften is geinstalleerd, dan wel een storing voortvloeiende uit een gebruikersfout, niet onder de garantie vallen.

Wij zijn ook te bereiken gedurende werkdagen via Whatsapp op het volgende telefoonnummer: 06-57584083.

Klik op het icoon om een datum te kiezen: