PRIVACY- EN COOKIEBELEID

1) Introductie

DeNardi B.V. is de exclusieve importeur van Falcon, Lofra, La Cornue, AGA en Viking voor de Nederlandse markt. Deze producten worden verkocht aan de keukenvakhandel, die het op haar beurt weer verkoopt aan consumenten.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door DeNardi B.V., neem dan gerust contact op.


2) Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door DeNardi B.V. Deze worden hieronder toegelicht:

 01.  Het versturen van nieuwsbrieven

DeNardi B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van DeNardi B.V. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02.  Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met DeNardi B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, fornuismerk, serienummer, en aankoopdatum.

03.  Analytics

De website van DeNardi B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming en enkel gebruikt ter verbeteringen van de dienstverlening van DeNardi B.V.


3) Ontvangers

De gegevens die DeNardi B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01.  Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02.   Rout-it

De e-mail van DeNardi B.V. wordt gehost bij Digisource. Als jij contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Rout-it voor 5 dagen. De mail wordt ook opgeslagen op de interne server bij DeNardi B.V.

03.  Brancom

De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP B.V. Gegevens die jij achterlaat op de website van DeNardi B.V. staan op de servers van TransIP B.V.

04.  Vonk

Vonk is een transporteur waar DeNardi mee samenwerkt en Vonk zal naam en adresgegevens ontvangen om ervoor te zorgen dat de producten op de juiste plek en bij de juiste ontvanger afgeleverd wordt.

05.  Workbase

Workbase is een software programma waarin de service meldingen behandeld worden. In dit programma worden de gegevens opgeslagen en oneindig bewaard, zodat wij je nog beter kunnen helpen. De data van Workbase staan op de interne server van DeNardi B.V. opgeslagen.

06.  Exact online

Exact online is het online boekhoudpakket waarin klantgegevens (naam, adres, contactgegevens, bedrijfsgegevens en bankgegevens) worden opgeslagen.


4) Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DeNardi B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 01.  Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@denardi.nl.

02.  Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met DeNardi B.V. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

03.  Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04.  Serviceformulier

Via www.denardi.nl is het mogelijk om een reparatie aan te melden. In dit formulier worden een aantal persoonlijke gegevens gevraagd (naam, adres) en gegevens over het apparaat waar service over verleend mag worden. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

05.  Brochure aanvragen

Via www.denardi.nl kan je verschillende brochures aanvragen met productinformatie. Om een dergelijke brochure op te vragen, worden enkel de benodigde gegevens gevraagd (naam, adres en welk merk u in bent geïnteresseerd).


5) Beveiliging

De persoonsgegevens die door DeNardi B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps verificatie.

Bij deze tweestaps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd  naar DeNardi B.V.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van DeNardi B.V. privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


6) Jouw rechten

 01.  Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij DeNardi B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@denardi.nl of telefonisch contact op te nemen met DeNardi B.V.. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02.  Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DeNardi B.V. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03.  Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij DeNardi B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Stuur hiervoor een email naar info@denardi.nl

04.  Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij DeNardi B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient DeNardi B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Graag hiervoor een verzoek versturen naar info@denardi.nl

05.  Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat DeNardi B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06.  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat DeNardi B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@denardi.nl onder toezending van een kopie identiteitsbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, identiteitsbewijs en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 


7) Plichten

DeNardi B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van DeNardi B.V. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan DeNardi B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met DeNardi B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

DeNardi B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DeNardi B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DeNardi B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

DeNardi
Bijdorp Oost 16
2992 LA Barendrecht
Info@denardi.nl
0180-647000