Algemene voorwaarden

online gambling is increasing in global recognition given that silver oak instant play have now a glance step-by-step casino reviews in choose to choose the cheapest

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DeNardi B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht

 
 
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
DeNardi B.V.
Bijdorp Oost 16
2992 LA Barendrecht
Nederland
 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over

Neem contact met ons op